Tarieven

We zijn geconventioneerde logopedistes en werken volgens de vastgelegde tarieven van het RIZIV.

Prestatie Tarieven
Aanvangsbilan € 31,75
Evolutiebilan € 45,25
Individuele sessie van 30 min op school € 22,50
Individuele sessie van 30 min buiten de school € 23,25
Individuele sessie van 60 min € 46,75

 

Via de verplichte verzekering van de mutualiteit is in veel gevallen een terugbetaling mogelijk van 75% (of 90% indien u geniet van een verhoogde tegemoetkoming). Indien er niet kan tussengekomen worden via de verplichte verzekering, kan een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. De terugbetaling bedraagt dan ongeveer 50%, afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.


Neem contact op